• ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้พิการ

    ที่มีสิทธิเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษฯ

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน